Eimskip býður upp á tollafgreiðslu í inn- og útflutningi og getur þar með sparað þér tíma og fyrirhöfn við toll- og flutningsskjalagerð.   

Eimskip afgreiðir einfaldari tollskýrslur innan sólarhrings, ef þörf er á hraðari afgreiðslu er boðið upp á flýtiafgreiðslu og er þá skýrslan afgreidd innan tveggja klukkustunda gegn flýtiafgreiðslugjaldi.  

Fulltrúar Eimskips fara tvær ferðir í Tollinn á dag með alla pappíra sem þar þarf að afhenda, gegn vægri greiðslu.  

Boðið er uppá:
  • Tollskýrslugerð
  • Umsjón með ATA Carnet
  • Bráðabirgðatollafgreiðslu
  • Verðútreikninga
  • Útgáfu vottorða
  • Beiðni um skoðun vegna endursendinga

Frágangur gagna:
Viðskiptavinur ræður því hvort hann tollflokkar reikninginn. Ef gögnum er skilað inn tollflokkuðum þarf aðeins að greiða grunngjald fyrir tollskýrslu. Auk þess er greitt fyrir hverja línu, en ein lína er innifalin í hverri tollskýrslu.  

Ef gögnum er skilað inn ótollflokkuðum og mikil aukavinna fylgir við gerð skýrslunnar bætist við tímagjald fyrir hverja klukkustund sem unnið er við skýrsluna samkvæmt gjaldskrá.  

Rafræn tollafgreiðsla:
Tollskýrslur eru sendar á rafrænu EDI-formi til Tollstjóra nema í undantekningartilfellum sem eru:  

  • Afgreiðsla 2, leiðrétting á tollskýrslu eftir að tollafgreiðsla sendingar hefur farið fram
  • Bráðabirgðatollafgreiðsla og uppgjör á bráðabirgðaafgreiðslu
  • Undanþágur frá greiðslu aðflutningsgjalda í sumum tilvikum og ýmsar sérafgreiðslur

Allar frekari upplýsingar um tollamál og reglur er að finna á heimasíðu Tollstjóraembættisins, www.tollur.is​.

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum, sendið fyrirspurn á netfangið customs@eimskip.is eða hringið í síma 525-7557.

Hafðu samband